Copyright

De informatie op deze website is eigendom van Medicaris b.v. en wordt beschermd door auteursrecht, merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht. De inhoud van deze website mag alleen worden gebruikt voor niet-commerciële privédoeleinden. Het is de gebruiker van de site niet toegestaan de inhoud van de site te vermenigvuldigen, door te sturen, distribueren, verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder de uitdrukkelijke, schriftelijke, toestemming van Medicaris b.v.