Verzuimbegeleiding en re-integratie

Beoordeling ziekte

Als werkgever mag en kan u niet beoordelen of iemand ziek is. Bij twijfel kunt u de bedrijfsarts van Medicaris inschakelen.

Begeleiding ziekte

Medicaris begeleidt zieke medewerkers en ondersteunt hen om weer zo snel mogelijk in balans te komen en aan het werk te gaan. De begeleiding is altijd persoonlijk maatwerk. Soms ligt de nadruk op mentale ondersteuning, soms is meer behoefte aan praktische ondersteuning of aan een externe interventie, bijvoorbeeld van een psycholoog, fysiotherapeut- of ergotherapeut.

Re-integratie

Als een medewerker langdurig ziek is, speelt de bedrijfsarts een belangrijke rol bij de re-integratie. De bedrijfsarts van Medicaris draagt zorg voor:

  • Zorgvuldige en betrouwbare communicatie met de zieke medewerker en het bedrijf.
  • Een heldere probleemanalyse (na 6 weken ziekte).
  • Advies over plan van aanpak voor re-integratie.
  • Begeleiding van de leidinggevende
    Veel leidinggevenden weten niet goed hoe ze zieke medewerkers kunnen begeleiden, zeker als er sprake is van mentale klachten. Zij hebben behoefte aan ondersteuning en tools. Medicaris is sparringpartner, adviseur en coach voor leidinggevenden.
  • Tussentijdse besprekingen met de werkgever over de mate van arbeidsongeschiktheid van de zieke medewerker, de mogelijkheden voor passend werk en de voortgang van het re-integratietraject. Medische informatie wordt uiteraard niet gedeeld.
  • Medische onderbouwing van de aanvraag WIA-uitkering (na 2 jaar ziekte).

Verzuimregistratie

Er zijn diverse goede verzuimregistratiesystemen op de markt, die behulpzaam zijn bij het signaleren en volgen van verzuim. Medicaris beschikt zelf over een systeem en heeft met verschillende systemen veel ervaring.