Mediation en arbeidsconflicten

Heeft u te maken met een conflict in uw bedrijf? Bijvoorbeeld een conflict tussen medewerkers of een verschil in visie over een bepaalde kwestie? Zo’n conflict kan een enorme impact hebben, het kan mensen zelfs letterlijk ziek maken. Het is in ieders belang om dit te voorkomen.

Rol Medicaris

Om te beginnen kan het nodig zijn om te beoordelen of iemand wel/niet ziek is. Uiteraard kan Medicaris hiervoor zorgen.

Lukt het betrokkenen niet om een conflict zelf bespreekbaar te maken en op te lossen? De bedrijfsarts van Medicaris kan optreden als onafhankelijk mediator in conflictsituaties en in situaties waarin de onderlinge communicatie verstoord is.

De mediator oordeelt niet, maar helpt betrokkenen om sámen een werkbare oplossing te vinden. De praktijk leert dat er vrijwel altijd een oplossing is die voor alle betrokkenen aanvaardbaar is. Desgewenst werkt de bedrijfsarts samen met organisaties die bij de MfN (Mediatorfederatie Nederland) zijn aangesloten.