Externe vertrouwenspersoon

Elke medewerker heeft recht op een veilige en gezonde werkplek. Dat is vastgelegd in de Arbowet. Een van de maatregelen die u kunt nemen, is het aanstellen van een vertrouwenspersoon. Daar kunnen medewerkers terecht als zij bijvoorbeeld het slachtoffer zijn van pesten, (seksuele) intimidatie, agressie of als zij een misstand vermoeden.

Rol Medicaris

Sommige bedrijven kiezen voor een interne vertrouwenspersoon, andere geven de voorkeur aan een externe vertrouwenpersoon. Bijvoorbeeld omdat de rol van interne vertrouwenspersoon moeilijk te combineren is met een andere functie of omdat een externe vertrouwenspersoon extra laagdrempelig is.

De bedrijfsarts van Medicaris kan de rol van neutrale externe vertrouwenspersoon op integere en professionele manier invullen. De bedrijfsarts biedt een luisterend oor, geeft voorlichting en advies en denkt mee over oplossingen.