RI&E

Preventief verzuimbeleid start vaak met een risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E). Voor bedrijven vanaf 25 medewerkers is een RI&E zelfs verplicht. De RI&E maakt de risico’s inzichtelijk op het gebied van gezondheid, arbeidsbelasting en arbeidsomstandigheden.

Deze analyse wordt uitgevoerd door een gespecialiseerd bedrijf, waarmee Medicaris al jarenlang naar tevredenheid samenwerkt. Medicaris zorgt daarbij voor de verplichte onafhankelijke toetsing van de RI&E.