Duurzame inzetbaarheid

Hoe houdt u uw medewerkers vitaal en gezond aan het werk? En hoe zorgt u dat zij duurzaam inzetbaar zijn en werk doen dat bij hun levensfase en leeftijd past? Medicaris ondersteunt u met het ontwikkelen en succesvol uitrollen van vitaliteitsbeleid.

Eigen verantwoordelijkheid

Medewerkers en werkgevers hebben beide een verantwoordelijkheid voor gezondheid en vitaliteit. De werkgever is onder meer verantwoordelijk voor goed beleid en gezonde werkomstandigheden.

Van medewerkers mag verwacht worden dat zij oog hebben voor een gezonde leefstijl en mentaal en fysiek in goede conditie blijven. De bedrijfsarts van Medicaris spreekt alle betrokkenen actief aan op hun verantwoordelijkheid en ondersteunt waar mogelijk om bedrijf en medewerkers in gezond te houden.

Ouderenbeleid

Voor oudere medewerkers worden bepaalde werkzaamheden fysiek of mentaal te belastend. Dat maakt hen echter niet minder inzetbaar. Zij hebben immers een schat aan ervaring. Medicaris denkt mee over functionele aanpassingen in hun werkzaamheden.

Zij kunnen bijvoorbeeld leidinggeven aan jongere medewerkers, beleidsmatige taken oppakken of mensen inwerken. Dit is maatwerk. Vanzelfsprekend zijn er binnen grotere bedrijven doorgaans meer mogelijkheden dan in kleinere bedrijven. Soms is het beter om buiten het bedrijf naar mogelijkheden te kijken: het tweede spoor. Medicaris kan hierin bemiddelen.

Job carving

Het is belangrijk dat medewerkers werk doen dat bij hun intellectuele en lichamelijke vermogens past. Passend werk is namelijk gezond. Medicaris geeft hierover graag advies. Vanzelfsprekend is er binnen grotere bedrijven doorgaans meer mogelijk. Om een duidelijk beeld te krijgen van de inzetbaarheid van individuele medewerkers, kan bijvoorbeeld een belastbaarheidsonderzoek worden uitgevoerd.