Aanstellingskeuring

Tijdens een sollicitatiegesprek mag u geen vragen stellen over de gezondheid van de sollicitant. Als u wilt weten of de kandidaat fysiek geschikt is voor de functie, kan Medicaris een aanstellingskeuring uitvoeren.

Strenge regels

Er gelden strenge regels voor aanstellingskeuringen. Voor de meeste functies mag u geen aanstellingskeuring laten uitvoeren. Dat is vastgelegd in de Wet op de medische keuringen.

Als een functie risico’s met zich meebrengt voor de gezondheid of veiligheid, is een keuring wel toegestaan.

Rol Medicaris

De bedrijfsarts van Medicaris bepaalt welk onderzoek nodig is. Het onderzoek is afgestemd op de functie-eisen. Mogelijke onderdelen van de keuring: een vragenlijst, een gesprek, een lichamelijk onderzoek of een laboratoriumonderzoek.